Ερευνητικά Προγράμματα

1.Τίτλος έργου: «Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και το Κυπριακό, 2002-2017»

Επιστημονικά υπεύθυνος:  Δημήτριος Σταματόπουλος, Καθηγητής

Χρονική Διάρκεια: Μάιος 2018-Δεκέμβριος 2019

Μεταδιδάκτορες: Νίκος Χριστοφής, Αμαρυλλίδα Λογοθέτη  

2. Τίτλος έργου: «Ψηφιοποίηση εφημερίδων Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης»

Επιστημονικά υπεύθυνος:  Βλάσης Βλασίδης, Aναπληρωτής καθηγητής

Χρονική Διάρκεια: 8 Μαίου 2018 και ολοκληρώθηκε στις 28 Ιουνίου 2019.

Χώρος υλοποίησης: Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η χρηματοδότηση του έργου προήλθε στο σύνολό της από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος