Συνέδρια

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Balkan worlds III: Power Networks in the Imperial and Post-Imperial Balkans», Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 6-9 Οκτωβρίου 2016

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Balkan worlds IV: The Great Ideas of the Balkans, 18th – 20th c.», Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 29 Νοεμβρίου -1 Δεκεμβρίου 2018

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: “Balkan Worlds VI:1922 and the end of Empires” https://balkanworlds.edu.gr/ , Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη συνεργασία του Netherlands Institute at Athens, 29-30 Σεπτεμβρίου 2022