Εργαστήριο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας

Το Εργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης διοργανώνει Εργαστήριο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας για προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχικούς/ές φοιτητές/τριες. Το Εργαστήριο θα υλοποιηθεί σε δύο δίωρα μέσα στον Μάρτιο 2023 και άλλα δύο δίωρα μέσα στον Μάιο 2023 και θα επεκταθεί, εάν κριθεί αναγκαίο. Επίσης το Εργαστήριο περιλαμβάνει, για εκείνους/ες που το επιθυμούν, καθοδήγηση σε εργασία που ήδη έχουν αναλάβει. Το Εργαστήριο του Μαρτίου θα υλοποιηθεί: Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, 20:00 – 22:00 στην αίθουσα 8 Την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, 20:00 – 22:00 στην αίθουσα 8 Για τις ημέρες και ώρες του Μαΐου ή για ενδεχόμενη επέκταση θα βγει νέα ανακοίνωση.